LETNÍ SOUTĚŽ „S KRÁLOVNAMI DO VĚNNÝCH MĚST.“

Soutěž byla ukončena.

V soutěži byli vylosováni:
Šárka z Poděbrad | Eliška z Litoměřic | Vlasta z Lysé nad Labem | Eliška z Prahy | Lucie z Brna | Monika z Kladna | Monika z Prahy | Jan z Prahy | Jana z Dubu nad Moravou | Marie ze Staré Lysé | Lenka ze Křečhoře | Miroslav ze Šluknova

Všem výhercům gratulujeme.

Do 31. srpna 2023 navštivte všech devět věnných měst a hledejte odpovědi na naše otázky. Když zodpovíte správně alespoň 6 otázek na našem webu www.vennamesta.cz, zařadíte se do slosování o ceny.
Výherci budou zveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na webu www.vennamesta.cz. Jeden soutěžící může soutěžit jen jednou v průběhu celé doby konání soutěže.

O co soutěžíme?

 • rodinné vstupné do jednoho z chrudimských muzeí dle výběru (max. 2 dospělí + 3 děti) a voucher do cukrárny
 • rodinné vstupné na prohlídku hradu Svojanova (max. 2 dospělí + 2 děti) u Poličky
 • rodinné vstupné do expozic Regionálního muzea Vysoké Mýto (max. 2 dospělí + 3 děti)
 • zdravá lahev a zdravý box z Mělníka
 • vstupenka pro dvě osoby do dělostřelecké tvrze Stachelberg
 • vstupenky do objektu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí v Jaroměři
 • vstupenky na výstavy a expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové
 • balíček publikací vydaných k tematickým výstavám Muzea východních Čech v Hradci Králové
 • látková taška obsahující knihu Dvůr Králové ve fotografii a tričko
 • upomínkové předměty z Nového Bydžova, vstupné do městského muzea
 • kniha Věnná města českých královen

Pravidla sloutěže

I. Organizátor soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu, který stanoví Organizátor. Organizátorem je dobrovolný svazek obcí Královská věnná města, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 72038691 (dále jen „Pořadatel“). Tyto podmínky doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž na webových stránkách Pořadatele.

II. Účastníci soutěže a podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník“). Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Pořadateli. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že může kdykoliv písemně, na adrese Pořadatele, požádat o ukončení zpracování svých osobních údajů či jejich likvidaci.

III. Pravidla soutěže
Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele www.vennamesta.cz do 31. 8. 2023.

Soutěžící zodpoví otázky, které jsou umístěny na webových stránkách Pořadatele. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Po vyplnění kvízu Účastník soutěže zadá do systému své jméno, obec, e-mail a věkovou kategorii. Na uvedený e-mail přijde potvrzující zpráva, kterou soutěžící znovu potvrdí. Účastníci soutěže, kteří zodpověděli správně alespoň šest otázek, budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z cen. Slosování proběhne po ukončení soutěže. Výherci budou zveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na www.vennamesta.cz. Jeden soutěžící může soutěžit jen jednou v průběhu celé doby konání soutěže.

Cenami mohou být např.:

 • vstupenka do tří chrudimských muzeí a voucher do cukrárny
 • balíček z Chrudimi (pečetě města, odznaky, kniha Chrudimsko z nebe, propisky, klíčenky...)
 • rodinné vstupné na prohlídku hradu Svojanova (max. 2 dospělí + 2 děti) u Poličky
 • rodinné vstupné do expozic Regionálního muzea Vysoké Mýto (max. 2 dospělí + 3 děti).
 • zdravá lahev a zdravý box z Mělníka
 • vstupenka pro dvě osoby do dělostřelecké tvrze Stachelberg
 • vstupenky do objektu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí v Jaroměři
 • vstupenky na výstavy a expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové
 • balíček publikací vydaných k tematickým výstavám Muzea východních Čech v Hradci Králové
 • látková taška obsahující knihu Dvůr Králové ve fotografii a tričko
 • ručník z Nového Bydžova

Vítězové soutěže budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu.
Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou není možné. Ceny a výhry nelze
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

V případě, že Výherci, kteří se soutěže zúčastnili, nebudou opakovaně zastiženi a nezareagují na oznámení o výhře, ztrácí na tuto výhru nárok. Pokud se Výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká jeho nárok na získání této výhry bez náhrady. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé Výhercům v souvislosti s užíváním cen či výher. Dále není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výher způsobené poštovní přepravou.

IV. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit. Z důvodu rovné šance pro všechny Účastníky soutěží budou vyloučeni všichni, kteří jakkoliv nesplní podmínky soutěží či spáchají podvodný čin. Ze soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli

Pravidla v PDF

Zavřít Pravidla sloutěže

Soutěžní otázky

S KRÁLOVNAMI DO VĚNNÝCH MĚST.
 • Dvůr Králové nad Labem

  Město Dvůr se dostalo do rukou královny Žofie Bavorské před r. 1400. Od té doby nese přídomek „Králové“. Město mělo mj. hrdelní právo. Za menší prohřešky se hříšníci připevňovali k pranýři. Kde ho ve Dvoře Králové najdeme?

 • Hradec Králové

  O výstavbu katedrály sv. Ducha se ve středověku významně přičinily české královny, jimž Hradec Králové patřil. Podobizny dvou z nich, Elišky Rejčky a Alžběty Pomořanské, v katedrále najdeme:

 • Chrudim

  Elišce Rejčce daroval Chrudim její první manžel Václav II. na počátku 14. stol. a město se tak stalo jedním ze tří prvních věnných měst.
  Občanům i návštěvníkům Chrudimi tuto významnou osobnost připomíná:

 • Jaroměř

  Při kostele sv. Mikuláše, s jehož stavbou se začalo za posledních Lucemburků a během života královny Alžběty Pomořanské, stojí zvonice s městskou bránou. Co je na znaku nad branou vedoucí do náměstí?

 • Mělník

  Podle tradice nechala královna Alžběta Pomořanská zřídit na svém hradě Mělník kapli zasvěcenou sv. Ludmile. V dnešní zámecké kapli je na oltářním obraze vyobrazení:

 • Nový Bydžov

  Eliška Pomořanská byla čtvrtou manželkou císaře Karla IV. V Novém Bydžově je po Karlovi pojmenovaná ulice, ale jeho podobiznu najdeme i jinde. Na které pamětihodnosti je umístěna socha Karla IV. od akad. sochaře Josefa Bartha z roku 1888?

 • Polička

  V Poličce se dochovalo gotické opevnění města z doby císaře Karla IV. V ulici Fortna si můžete na informačním panelu přečíst jaké největší šířky dosahovaly dohromady všechny prvky městského opevnění. Bylo to:

 • Trutnov

  Trutnov se stává královským věnným městem za Václava IV. a jeho první majitelkou se tak stala Žofie Bavorská. První vyobrazení městského znaku se nám ale dochovalo až z renesanční doby. Kde ho v Trutnově nalezneme?

 • Vysoké Mýto

  V roce 1307 se V. Mýto stalo královským věnným městem Elišky Rejčky. Původně gotický kostel sv. Vavřince byl po několika požárech přestavován. Mezi dvěma věžemi se nachází západní portál do kostela. Nad jeho branou je gotický nápis s dvěma znaky. Vlevo od nápisu je znak:

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéNezbytnéZavřít

Otevřít okno cookies