Mělník

Město legend a příběhů s bohatou historií o osídlení

Silueta mělnického zámku spolu s gotickou věží chrámu sv. Petra a Pavla nad soutokem Labe a Vltavy patří k nejkrásnějším panoramatům v Čechách. Dlouhá historie osídlení tohoto místa je vepsána do zdí starobylých památek i legend a příběhů osobností, které zde v průběhu staletí žily. Nejslavnější z nich, sv. Ludmila, stála na počátku slavné tradice pěstování vinné révy a výroby vína, s níž je město Mělník spojeno dodnes. Srdečně Vás zveme k návštěvě!

Mělnické památky

Zámek Mělník
Stavební historie zámku započala již v 10. století románským hradem, každá slohová éra zde zanechala stopy, ale nejpatrnější je vliv renesance. Veřejnosti jsou přístupné vybrané interiéry a vinné sklepy ze 14. století, kde můžete ochutnat vína z produkce zámeckého vinařství.

Chrám sv. Petra a Pavla
Historie této významné památky spadá až k počátkům českého státu, její nejstarší část dnes představuje románská věž. Interiér kostela je pozoruhodný nejen hodnotným barokním mobiliářem, ale výjimečná je i síťová klenba presbytáře. V letním období zní při chrámových koncertech nové varhany, které byly pořízeny z veřejných sbírek a darů v roce 2014.

V kryptě kostela se nachází jedna z nejzajímavějších kostnic v Čechách, jejíž vzhled je dílem profesora Jindřicha Matiegky, zakladatele československé antropologie. Kruhový rozhled z ochozu gotické vyhlídkové věže ve výšce 37 metrů před vámi rozprostře nejen celé město Mělník a soutok Labe s Vltavou, ale i vrcholky Českého středohoří, Bezděz či dokonce Ještěd.

Mělnické podzemí a studna
Pod povrchem mělnického historického jádra se rozprostírá rozsáhlá síť podzemních chodeb. Zájemci mohou sestoupit do přístupové chodby pod náměstím, která je dovede ke středověké studni, která je zapsána v České knize rekordů díky své šířce. Prohlídky organizuje Turistické informační centrum.

Regionální muzeum Mělník
Muzeum vzniklo v roce 1888, a patří tak k nejstarším v Čechách. Sídlí v objektu bývalého kapucínského kláštera na náměstí Míru hned vedle radnice. Stálé expozice se věnují historii vinařství, přírodě a dějinám regionu, vývoji dětských kočárků a nově také dobovým hračkám z období let 1900 – 1980.
K dalším památkám, které byste neměli minout, patří Pražská brána, původně součást středověkého opevnění města, která již 50 let slouží jako Galerie Ve Věži. V současnosti nabízí kromě umění i nevšední vyhlídky na město a občerstvení v kavárně. Masarykův kulturní dům - puristický jednopatrový objekt z roku 1936 je dnes sídlem Mělnického kulturního centra. Vstupnímu prostoru dominuje socha T. G. Masaryka, dílo Vincence Makovského. Mělnická radnice patří k dominantám náměstí, na němž se v průběhu roku konají tradiční kulturní a vinařské akce (Vinná noc, Mělnický košt, Mělnické vinobraní, Mělnický vrkoč, Mělnická jizerská padesátka, Mělnické kulturní léto, Vítání adventu a desítky dalších). Každou sobotu od dubna do října je místem konání farmářských trhů.

Mapu aktivujete kliknutím.

Novinky

Plánované akce

Prosíme všechny zájemce o akci, aby se před její návštěvou informovali
u organizátora, zda a kdy probíhá vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR.

  • Vítání adventu

    Vítání adventu

    Akce se koná 27.11.2021

    Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

    www.melnik.cz