Zimní/jarní soutěž „Dary královnám“

Od 12. března do 30. dubna 2024 odpovídejte na naše otázky. Když zodpovíte správně alespoň 6 otázek na našem webu www.vennamesta.cz, zařadíte se do slosování o ceny.

Výherci budou zveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na webu www.vennamesta.cz. Jeden soutěžící může soutěžit jen jednou v průběhu celé doby konání soutěže.

Celkem 10 výherců se může těšit na cenu z některého královského věnného města.

O co soutěžíme?

 • rodinná vstupenka do některého z chrudimských muzeí (max. 2 dospělí + 3 děti) a voucher do cukrárny
 • rodinné vstupné na prohlídku hradu Svojanova (max. 2 dospělí + 2 děti) u Poličky
 • rodinná vstupenka do expozic Regionálního muzea Vysoké Mýto (Muzeum českého karosářství, Vysoké Mýto světové, Stratílek, Barokní areál Vraclav) 
 • zdravá lahev a zdravý box z Mělníka
 • 2x vstupenka do dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova
 • 2x vstupenka do objektu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí v Jaroměři
 • 2x vstupenka do Labyrintu Divadla Drak v Hradci Králové
 • látková taška obsahující knihu Dvůr Králové ve fotografii a 2 vstupenky do Safari Parku Dvůr Králové
 • upomínkové předměty z Nového Bydžova, vstupné do městského muzea
 • kniha Věnná města českých královen

Z devíti měst plynuly královně dvakrát ročně daně, tzv. šosovné. Kromě peněžních dávek se až na královnin stůl dostaly dary naturální, prostě vše, co naše města produkovala a čím se mohla pochlubit. Jak se můžete přesvědčit v naší soutěži, jednalo se často o vybrané komodity, delikatesy a pochutiny.

Pravidla sloutěže

I. Organizátor soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu, který stanoví Organizátor. Organizátorem je dobrovolný svazek obcí Královská věnná města, se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 72038691 (dále jen „Pořadatel“). Tyto podmínky doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž na webových stránkách Pořadatele.

II. Účastníci soutěže a podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník“). Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. Zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Pořadateli. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že může kdykoliv písemně, na adrese Pořadatele, požádat o ukončení zpracování svých osobních údajů či jejich likvidaci.

III. Pravidla soutěže
Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele www.vennamesta.cz do 30. 4. 2024.

Soutěžící zodpoví otázky, které jsou umístěny na webových stránkách Pořadatele. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Po vyplnění kvízu Účastník soutěže zadá do systému své jméno, obec, e-mail a věkovou kategorii. Na uvedený e-mail přijde potvrzující zpráva, kterou soutěžící znovu potvrdí. Účastníci soutěže, kteří zodpověděli správně alespoň šest otázek, budou zařazeni do slosování, v němž budou moci vyhrát některou z cen. Slosování proběhne po ukončení soutěže. Výherci budou zveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na www.vennamesta.cz. Jeden soutěžící může soutěžit jen jednou v průběhu celé doby konání soutěže.

Cenami mohou být např.:

 • rodinná vstupenka do některého z chrudimských muzeí (max. 2 dospělí + 3 děti) a voucher do cukrárny
 • rodinné vstupné na prohlídku hradu Svojanova (max. 2 dospělí + 2 děti) u Poličky
 • rodinná vstupenka do expozic Regionálního muzea Vysoké Mýto (Muzeum českého karosářství, Vysoké Mýto světové, Stratílek, Barokní areál Vraclav)
 • zdravá lahev a zdravý box z Mělníka
 • 2x vstupenka do dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova
 • 2x vstupenka do objektu Pevnost Josefov Bastion I a podzemí v Jaroměři
 • 2x vstupenka do Labyrintu Divadla Drak v Hradci Králové
 • látková taška obsahující knihu Dvůr Králové ve fotografii a 2 vstupenky do Safari Parku Dvůr Králové
 • upomínkové předměty z Nového Bydžova, vstupné do městského muzea
 • kniha Věnná města českých královen

Vítězové soutěže budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu.
Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou není možné. Ceny a výhry nelze
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

V případě, že Výherci, kteří se soutěže zúčastnili, nebudou opakovaně zastiženi a nezareagují na oznámení o výhře, ztrácí na tuto výhru nárok. Pokud se Výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu, zaniká jeho nárok na získání této výhry bez náhrady. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé Výhercům v souvislosti s užíváním cen či výher. Dále není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výher způsobené poštovní přepravou.

IV. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit. Z důvodu rovné šance pro všechny Účastníky soutěží budou vyloučeni všichni, kteří jakkoliv nesplní podmínky soutěží či spáchají podvodný čin. Ze soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli.

Pravidla v PDF

Zavřít Pravidla sloutěže

Soutěžní otázky

Jaké dary zasílala královská věnná města na královský stůl?
 • Dvůr Králové nad Labem

  Jedná se o drobnou rybku s protáhlým válcovitým tělem, dlouhým až 18 cm. Kolem úst má šest vousků, tělo pokrývá hladká kůže. V ní jsou zasazeny drobné hluboko vrostlé šupinky, které se nacházejí pouze na bocích. Zbarvení je dost proměnlivé, ale jeho základem jsou vždy tmavé mramorované skvrny rozptýlené bez jakéhokoli pravidelného uspořádání na světlejším podkladu. Skvrny nikdy nevytvářejí pruhy jako je tomu u piskoře, nebo výrazné obdélníky tvořící řadu, což je typické pro sekavce. Ocasní ploutev je uťatá.

 • Hradec Králové

  Jsou to ptáci velcí od 30 cm až do 50cm, přičemž zhruba 45cm jsou dlouhá ocasní brka. Nalezneme u nich silnou pohlavní dvoutvárnost, samci jsou zbarveni jinak než samice. Mimo pestřejších barev mají i delší ocasní péra či korunku z peří na hlavě. Okolo očí mají červeně zbarvenou masitou kožku, která se nazývá pouška, zobák mají krátký, ale vždy robustní, jejich nohy jsou silné s prsty přizpůsobenými k hrabání i chůzi po zemi, mnohdy mají na nohou ostruhy. Křídla mají poměrně krátká a zakulacená, nejsou dobří letci. Převážnou část života prožívají na zemi, některé druhy dokonce na zemi i hřadují. Při vyrušení vzlétnou většinou prudce a hlasitě, ale jen nevysoko a nedoletí daleko, často před nebezpečím prostě utečou do houští.

 • Chrudim

  Hledáme plodinu z čeledi lipnicovitých. Tato jednoděložná rostlina má přibližně 20 druhů, které zahrnují jak šlechtěné, tak planě rostoucí druhy. Jedná se o jednu z nejstarších kulturních rostlin, pocházející z jihozápadní Asie.

  Rostlina má duté kolénkaté stéblo, květenstvím je kláskový lichoklas s obilkami s výraznou podélnou rýhou. Květů v klásku je 2 až 5. Plevy jsou široké, mnohožilnaté. Pluchy jsou hladké. Pluška je blanitá. Osina je přisedlá k vrcholu pluchy. Plodem je obilka. Pokud zůstává obilka až do zralosti volná a nesrůstá s pluchou a pluškou, patří druh mezi tzv. nahé... Barva vzcházejících rostlin je zelená. Jazýček je krátký, po okraji vroubkovaný. Ouška jsou malá, ochmýřená.

 • Jaroměř

  Tato dravá tažná ryba žije většinu života v moři. Dospělí jedinci během svého života migrují proti proudu řek hluboko do vnitrozemí kontinentů, aby v rodných řekách vyvedli další generaci. Mladí pak v horních tocích řek tráví začátek života, než se vydají zpět do moře, aby zde rychle dospěli a vydali se zpět do rodných řek.

  I když se jedná o rybu, které většinu svého života tráví ve slané vodě, je schopná dlouhodobě žít ve sladké vodě. Obvykle dorůstá 70 až 90 cm, má dlouhé, protáhlé tělo se štíhlým ocasním násadcem, na kterém se v přední části nachází relativně malá hlava začínající malým špičatým rypcem. Široká tlama zasahuje až za oči. Tělo je na stranách stříbro-modře zbarveno při pobytu v moři. V době návratu do třecích oblastí jeho tělo postupně tmavne.

 • Mělník

  Popínavá dřevnatá liána, pnoucí se po oporách, k nimž se přichycuje pomocí úponků. Mají-li možnost, pak jedinci divokých odrůd mohou ve volné přírodě dosahovat výšek až 30 m, přičemž průměr kmene u země může dosáhnout až 1,5 m. Jedinci kulturních odrůd dorůstají výšky nejvýše 4 m. Listy jsou v zásadě okrouhlé, se třemi až pěti laloky o průměru do 15 cm. Borka kmene je světlehnědá a loupe se v dlouhých pruzích. Letorosty jsou sytěji zabarvené, žlutohnědé nebo červenohnědé. Květy žlutozelené barvy vytvářejí bohaté laty. Plodem jsou bobule kulovitého, vejčitého, nebo zaobleně válcovitého tvaru; u divokých odrůd bývají drobnější. Jejich barvy jsou velmi rozmanité, od zelené, zelenožluté, žluté po červenou až tmavofialovou.

  Z této rostliny se vyrábí nápoj získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých rozdrcených nebo nerozdrcených plodů.

 • Nový Bydžov

  Tento živočich je sladkovodní korýš z řádu desetinožců, dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto bioindikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. Tělo se skládá ze srostlé hlavohrudi a článkovaného zadečku, který je zakončen ocasní ploutvičkou. Na hlavohrudi se nachází ústní otvor, smyslové orgány a článkované kráčivé končetiny, kterých má 5 párů. Dlouhá tykadla (antény) slouží jako hmatový orgán. Složené (fasetové) oči jsou neseny na pohyblivých stopkách. Má vysokou schopnost regenerace a může mu dorůst dokonce i oko.

 • Polička

  Hledáme obilninu pěstovanou na zrno, na zelenou píci či krycí plodinu. Z mouky z jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovité (Poaceae) se připravuje různé pečivo, vločky jsou v euroamerické společnosti oblíbeným základem zdravých pokrmů, šrot se zkrmuje a sláma se hlavně stele. Je jednou z nejrozšířenějších obilnin mírného pásma. Používá se jako krmivo hlavně pro koně. Tato jednoletá jednoděložná zelená bylina s přímým stéblem a plochými, v pupenu svinutými listy má listy s krátkým jazýčkem bez oušek. Květní lata je rozkladitá, volná, jednotlivé klásky převislé, velké a oboupohlavní. Velké, sedmi- až jedenáctižilné plevy kryjí celý klásek, plucha ze hřbetu s dlouhou osinou, jen výjimečně bez osiny (tzv. "smeták").

 • Trutnov

  Hledaná jednoletá bylina je pěstovaná pro své vlákno a pro olejnatá semena. Pochází z regionu mezi východním Středomořím a Indií a ve velkém se pěstovala již ve starověkém Egyptě. Byl jednou z prvních rostlin domestikovaných během neolitické revoluce. Dorůstá výšky asi 1,2 m, kvete světle modře, květ má pět kališních a korunních lístků. Plodem je pětipouzdrá tobolka. Odpadní produkt této rostliny, který se dále používá např. k výrobě celulózy, se označuje jako koudel. Semeno rostliny se používá při zácpě, zánětu žaludku a střev, při vředech žaludku a dvanácterníku. Olej užívaný vnitřně má výborné výsledky při léčení nemocí jater a kornatění cév; též upravuje vysokou hladinu cholesterolu. Pro zevní použití se používá kaše uvařená z mletého semene. Používá se při kožních zánětech, na spáleniny a na vysušenou pokožku.

 • Vysoké Mýto

  Hledáme rybu, jejíž rodový název má několik druhů lososovitých ryb z rodů Salmo a Oncorhynchus. Jsou to štíhlé dravé ryby žijící v horních částech toků, vyžadují totiž chladnější vodu s vyšším obsahem kyslíku. Je rozšířen ve vodách celé Evropy. České pojmenování má původ v praslovanském adjektivu *pьstrъ (čes. pestrý, ale původní význam spíše skvrnitý) a souvisí se zbarvením.

  Tato ryba má vřetenovité, svalnaté tělo, které je ze stran mírně zploštěno. Má poměrně velkou klínovitou hlavu, s hluboce rozštěpenými a širokými ústy. Silné čelisti jsou opatřeny drobnými zuby. Má zaokrouhlené břišní i hřbetní ploutve, které jsou poměrně krátké. Typická je pro ni tuková ploutvička.

Informace o zpracování osobních údajů, naleznete pod tímto odkazem.
Informace o práci s cookies, naleznete pod tímto odkazem.

Odeslat

Upozorňujeme

Platnost účasti v soutěži je nutné potvrdit zprávou, která vám po odeslání odpovědí bude automaticky zaslána na zadaný mail. Uvedené kontaktní údaje poslouží pouze pro potřebu této soutěže a po jejím ukončení nebudou dále žádným způsobem využívány.

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéNezbytnéZavřít

Otevřít okno cookies