Vysoké Mýto - foto archiv DSO Českomoravské pomezí

Po historickém městě

V kategorii: Pro rodiny s dětmi, Pro seniory, Pro školy
Výlety města: Vysoké Mýto
Královské věnné město: Vysoké Mýto

Významnou dominantou města je vedle největšího čtvercového náměstí v Čechách kostel sv. Vavřince. První dochovaná zmínka o kostelu pochází z roku 1349. Jeho interiér pokrývá unikátní secesní fresková výzdoba a zdobí jej barokní oltářní obraz Nanebevzetí panny Marie od Petra Brandla. Jedná o největší Brandlův obraz u nás. Na konci roku 2019 byl ovšem sejmut kvůli restaurování. Zpět bude znovu umístěn v roce 2021. Po sejmutí obrazu se na jeho místě objevil unikátní výhled na nedávno restaurované vitrážové okno svatého Vavřince.

Při procházce městem stojí za vidění Pražská a Litomyšlská brána. Pražská brána je nejzachovalejší částí opevnění ze 13. století. Před branou se tyčí socha zakladatele města krále Přemysla Otakara II. vítající příchozí do města. Z věže je skvělý výhled na historické centrum města a široké okolí. Litomyšlská brána je nejfotogeničtějším symbolem města. Na předměstské straně brány je vyobrazena freska sv. Jiří bojujícího s drakem, heraldický symbol Vysokého Mýta, jejímž autorem byl Mikoláš Aleš. Obdivovat můžete také část původních hradeb s pamětními deskami připomínajícími důležité okamžiky v historii města, Klášterskou a Vodárenskou baštu či Choceňskou věž zvanou Karaska.

www.vysoke-myto.cz

Mapu aktivujete kliknutím.