Naučná stezka Vysoké Mýto - městský okruh

V kategorii: Pro rodiny s dětmi, Pro seniory, Pro školy
Výlety města: Vysoké Mýto
Královské věnné město: Vysoké Mýto

Cortenové informační panely městského okruhu naučné stezky přiblíží zájemcům poutavým způsobem historii města, památky a významné osobnosti. Další zajímavé informace si zájemci mohou otevřít z webových stránek přes QR kód v „chytrých“ mobilních telefonech.

U prvního zastavení na náměstí Přemysla Otakara II. si rozkliknou webovou stránku o nejstarší historii místa, informace o zemské stezce a osídlení před založením Vysokého Mýta. U druhého zastavení u Vodárenské věže si otevřou informace o hradebním opevnění, prvních obyvatelích, stavbě měšťanských domů a jejich podzemí. U třetího zastavení v Botanické zahradě seznámí se starou pečetí a znakem města a určitě je také zaujmou informace, jaký měli měšťané vztah ke královnám. V Jungmannových sadech se navíc dozvědí o vysokomýtské ozbrojené moci, dispozici měšťanských domů, ale i o tehdejší společnosti. Páté zastavení u kostela Nejsvětější Trojice nabídne přes QR kód informace o životě města a jeho proměně během husitských válek. Na náměstí Vaňorného se zájemci navíc dozvědí další informace o kostelu sv. Vavřince, o přilehlém hřbitovu i o kostelních zvonech. Poslední zastavení v Havlíčkových sadech přes QR kód představí snad nejdůležitější vysokomýtskou písemnou památku z 15. století, ze které si lze udělat poměrně přesnou představu o středověkém městě.

Mapu aktivujete kliknutím.