Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Královská věnná NEJ

Soutěž probíhá do 30. 9. 2019. Když zodpovíte správně všech devět otázek, zařadíte se do slosování o věcné ceny, které proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěže.

Správné odpovědi na soutěžní otázky naleznete v magazínu Léto s věnnými městy, který je k dispozici v informačních centrech anebo na webu www.vennamesta.cz.

O co soutěžíme?

  • dvě vstupenky do dělostřelecké tvrze Stachelberg u Trutnova
  • rodinná vstupenka na prohlídku hradeb Poličky
  • kniha o Janu Palachovi vydaná městem Mělník
  • kniha, deštník z Hradce Králové
  • kniha, med z Chrudimi
  • set na víno, kniha z Jaroměře
  • vstupenky do Muzea českého karosářství, skleněný hrneček, notes z Vysokého Mýta
  • vstupenky do Safari Parku Dvůr Králové

Vyplněním formuláře účastník automaticky souhlasí s pravidly soutěže [PDF, 218 kB].

Soutěžní otázky

Ve kterém královském věnném městě se nachází…

…jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách?

…jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách?

Byl založen již v roce 1520 a projít se zde můžete mezi více než 1480 náhrobky. Na nejstarším z nich je nápis v hebrejštině, který jej datuje do roku 1577. Hebrejské nápisy na náhrobcích doplňují plastiky, symboly a další architektonické prvky.

Vaše odpověď:


…pevnost, která byla v době svého vzniku ( v roce 1780) považována za nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě?

…pevnost, která byla v době svého vzniku ( v roce 1780) považována za nejrozsáhlejší podzemní komplex v Evropě?

Základní kámen této stavby položil císař Josef II. Při návštěvě pevnostního města si prohlédnete nadzemní opevnění a poté sestoupáte do spleti podzemních chodeb. Pevnost je pozoruhodná svým vnitřním uspořádáním vojenských a civilních budov a jejich jednotným vzhledem. Podzemní část pevnosti zve k prohlídce za svitu svíček.

Vaše odpověď:


…největší čtvercové náměstí v České republice?

…největší čtvercové náměstí v České republice?

Do historické části města se vstupuje třemi branami. Pražská brána je nejzachovalejší částí opevnění ze 13. století. I přes požáry zůstaly její gotické dispozice zachovány dodnes. Litomyšlská brána je zase nejfotogeničtějším symbolem města. Na počátku 20. století bránu na objednávku města vyzdobil Mikoláš Aleš.

Vaše odpověď:


…jedna z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách?

…jedna z nejkvalitnějších a největších městských památkových zón ve východních Čechách?

Dvacetitisícové město již zdálky láká návštěvníky svým typickým panoramatem, kterému dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tento kostel je možná starší než město samotné, byl založen již před rokem 1349. Celé historické náměstí je lemováno renesančními domy, které pocházejí převážně ze 17. století, a uprostřed náměstí se vypíná k nebi bohatě zdobený barokní sloup Proměnění Páně.

Vaše odpověď:


…„nejpohádkovější“ náměstí?

…„nejpohádkovější“ náměstí?

Nese totiž název Krakonošovo. Náměstí má obvyklý čtyřúhelníkový tvar kolonizačních měst 13. století. Unikátem náměstí je podloubí, které lemuje náměstí ze všech stran a zasahuje do postranních ulic. Náměstí bylo dlážděné už v 16. století nejspíše valouny z koryta řeky Úpy. Na věž Staré radnice je při každoroční akci Už ho nesou! vyzdvihován kovový drak připomínající starodávnou místní pověst.

Vaše odpověď:


…nejspornější rukopis naší historie??

…nejspornější rukopis naší historie??

Rukopis byl nalezen v klenuté kobce kostelní věže kostela sv. Jana Křtitele před více než 200 lety. Jeho objevitelem byl Václav Hanka. Rukopis měl velký vliv na atmosféru národního obrození. Věž i kobka jsou v letních měsících zpřístupněny veřejnosti.

Vaše odpověď:


…nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě?

…nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě?

Opevnění, v jehož podobě je známe dnes a které je přístupné veřejnosti, bylo budováno polovině 14. století. Hlavní hradba má šířku 2,5 metru, původní výška hradeb byla 10 metrů, ve výšce 8 metrů zdivo na vnitřní straně ustupovalo, čímž vznikl ochoz chráněný zdí s cimbuřím. Celý 1220 metrů dlouhý hradební okruh byl zesílen 19 půlválcovými baštami vyzděnými do výšky 14 m s celkovou výškou 22 m. Význam opevnění však od konce 16. století postupně klesal a definitivní zánik jeho funkčnosti přinesly změny válečné techniky ve třicetileté válce. Siluetu již nefunkčních hradeb doplnily počátkem 19. století domky městské chudiny, vestavěné do prostoru mezi hlavní hradbu a parkánovou zeď.

Vaše odpověď:


…nejširší známá studna v Čechách?

…nejširší známá studna v Čechách?

Celé náměstí s přilehlými ulicemi je podkopané spletí chodeb a sklepů, které byly budovány pravděpodobně do konce 13. století. Část podzemí je zpřístupněna veřejnosti. Společně s průvodcem můžete projít 60 metrů dlouhou chodbou, která vede ke studni, jejíž průměr činí obdivuhodných 4,54 metrů. Podzemní systém byl v minulosti využíván i jako sklepení a skladiště potravin anebo podzemí úkryt v případě nebezpečí.

Vaše odpověď:


…nejvíce lvích artefaktů v ulicích?

…nejvíce lvích artefaktů v ulicích?

Lev patří v tomto městě k výzdobě četných architektonických objektů a veřejných prostor. Motiv lva byl ztvárněn různými materiály a v různých podobách. Mimořádně velký počet realizací tohoto motivu v ulicích města je dán souběhem původního královského (po vzniku republiky v roce 1918 státního) znaku a starého heraldického městského znaku. Lvy objevíte na tematické procházkové trase, která je rozdělená do dvou částí. Malá lví stezka vede po historickém centru města a objevíte na ní 14 lvích symbolů. Velká lví stezka prochází moderním centrem a pokud budete pozorní, můžete se těšit na úlovek až 24 lvů v podobě městského nebo státního znaku, lví hlavy nebo lví postavy.

Vaše odpověď:


 

Jméno a příjmení:
Věk:
Obec
Email

 

Upozorňujeme, že pro platnost hlasu je nutné potvrdit zprávu, která vám po hlasování bude automaticky zaslána na zadaný mail.
Uvedené kontaktní údaje poslouží pouze pro potřebu této ankety a po jejím ukončení nebudou dále žádným způsobem využívány.