Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Novinky

Naše propagační předměty se objeví i na soutěžní přehlídce knihovnických aktivit

11.4.2014 | Ve dnech 15. a 16. 4. 2014 proběhne v Knihovně města Hradec Králové soutěžní přehlídka knihovnických aktivit OKNA (O Knihovnických Aktivitách).

Tentokrát je určena pro 1. stupeň ZŠ a tématem: Poezie v literatuře pro děti a mládež. Přehlídku pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Knihovna města Hradec Králové a SKIP Východní Čechy. 

V porotě zasedne 5 porotců a na pódiu se vystřídá 7 soutěžících - knihovníků, kteří mají za úkol porotě předvést, jak si poradí s dětským kolektivem při besedě na dané téma. V porotě zasedne i zahraniční knihovnice z knihovny v Bratislavě-Petržalce. 
Přehlídka se koná za podpory MK ČR z grantového programu Knihovna 21. století.
 
Odměnou budou mimo jiné i propagační předměty našeho Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města.