Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Novinky

Královská věnná města na veletrzích cestovního ruchu

18.3.2013 | Nové produktové brožury lákající do královských věnných měst nejsou cestovatelům k dispozici jen v turistických informačních centrech. Stejně jako loni jsme totiž ani letos nevynechali příležitost prezentovat tato krásná města také na velkých veletrzích cestovního ruchu a naše typické červené stánky tak byly k vidění v Brně, v Praze i na oblíbeném veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Lednového veletrhu v Bratislavě jsme se účastnili ve společné expozici Czechtourismu.

Veletrh Infotour a cykloturistika v Hradci Králové 15.-16.3.2013

Co jsme nabízeli? Během loňského roku jsme sérii našich propagačních materiálů rozšířili o produkt pro cykloturisty, pro školní kolektivy a pro milovníky adrenalinových zážitků, o aktuální kalendář kulturních akcí v roce 2013 a také o reprezentativní brožuru promlouvající především krásnými fotografiemi a stručně shrnující veškeré možnosti vyžití v královských věnných městech. Všechny tyto materiály spolu s brožurkou pro rodiny s dětmi a souhrnnou obecnou brožurou tvoří dohromady vizuálně jednotnou řadu a na veletrzích se těšily velkému zájmu. Jako dobrý tah se ukazují i netradiční pojmenování jednotlivých brožurek, která s nadsázkou odkazují k historii a zároveň naše materiály spolehlivě odlišují od jiných. „Rytíře na kolečkách“ či „nebojácné chasníky a děvy“ oslovují opravdu jen královská věnná města. A co teprve až vydáme ještě zbývající dva produkty, které „brány královských věnných měst“ otevřou „královským prarodičům“ a „královnám a dvorním dámám“. Na těchto brožurách určených pro seniory a pro ženy se již usilovně pracuje, takže celá série, kterou doplní ještě samostatná mapa, bude před letními prázdninami kompletní.

Při zahájení veletrhu v Hradci Králové, který se konal v Aldisu v polovině března, byly nejnovější propagační materiály královských věnných měst slavnostně pokřtěny a byly rovněž promítány minutové videomedailonky jednotlivých měst. Ty budou součástí prezentačního DVD o královských věnných městech, které se nyní dokončuje. Samotný veletrh jsme, stejně jako v loňském roce, obohatili přítomností kostýmovaných postav typických pro naše města, které komunikovaly s návštěvníky veletrhu, a rovněž nejrůznějšími ochutnávkami a drobnými soutěžemi.

Královská věnná města o sobě tedy dávají vědět víc a víc a to je dobře – to byl koneckonců i účel projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“. Ne všechny jejich atraktivity byly dosud v obecném povědomí a nové propagační materiály tak nabízejí cestovatelům opravdu vyčerpávající tipy na zajímavé výlety i vícedenní pobyty. Pro ty hovoří i nevelká vzájemná vzdálenost většiny královských věnných měst i jejich nádherná okolí.

Veletrh Holiday World v Praze 7.-10.2.2013