Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Novinky

Výběrové řízení na grafiku KVM

Výběrové řízení na grafiku KVM

27.6.2019

Veřejná zakázka „Zpracování grafické úpravy webových stránek a grafiky tištěných materiálů a elektronických výstupů dobrovolného svazku obcí Královská věnná měst“ zadána dodavateli Pavlína Teichmanová, IČ: 07485794.

Svazek Královská věnná města vyzývá k podávání nabídek k zakázce malého rozsahu v oblasti grafické úpravy webových stránek a grafického zpracování propagačních materiálů a elektronických výstupů svazku. Nabídku je možné podat do 9. září 2019 do 17 hodin. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.