Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Mladí badatelé a historici

36.| CHRÁM SV. PETRA A PAVLA NA MĚLNÍKU, KOSTNICE A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ

Návštěva mělnické dominanty nad soutokem Labe a Vltavy. Za ojedinělou v Evropě lze považovat polychromní výzdobu gotické klenby presbytáře z r. 1533. Pod presbytářem zaujímá prostornou kryptu kostnice, která je jednou z nejzajímavějších a největších kostnic v Čechách.
Kontakt: http://www.saletini.cz/

 

37.| MĚLNICKÉ PODZEMÍ A STUDNA

Prohlídka části mělnického podzemí a středověké studny ze 14. století, která je hluboká 54 m a je zapsána v české Guinessově knize rekordů jako nejširší v ČR. V podzemních prostorách naleznou návštěvníci model rumpálu, který se používal k čerpání vody.
Kontakt: http://www.melnik.info/

38.| VÝLET DO STŘEDOVĚKU v Poličce

Doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb nabízí: podobu města ve 14. století na modelu, výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, návštěvu Centra Bohuslava Martinů, kde je možné vyzkoušet si středověkou zbroj, střelbu do terče, postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě a další překvapení.
Kontakt: http://www.cbmpolicka.cz/

39.| KLÁŠTERNÍ ZAHRADY A BAŠTA PRACHÁRNA v Chrudimi

Bývalá součást někdejšího hradebního systému, postavená v roce 1435 a určená pro obranu ručními palnými zbraněmi. Jedná se o nejmladší prvek městského opevnění. Uvnitř je expozice o fortifikaci města. Nutno předem objednat v IC.
Kontakt: http://www.navstevnik.cz/

 

40.| JAN ÁMOS KOMENSKÝ v Bílé Třemešné, Dvůr Králové nad Labem

Vzdělávací program zaměřený na významnou osobnost českého pedagoga, teologa, filozofa, spisovatele a posledního biskupa Jednoty bratrské. Místem posledního pobytu J. A. Komenského před odchodem do exilu se stala obec Bílá Třemešná nacházející se 8 km od Dvora Králové nad Labem.
Kontakt: +420 723 840 424

41.| Z VYSOKÉHO MÝTA DO KNÍŘOVA S KARLEM HAVLÍČKEM BOROVSKÝM

Trasa značená jako naučná stezka vede původní poutní cestou do Knířova ke kostelu Zvěstování Panny Marie, o němž se kroniky zmiňovaly již roku 1349. Na faře v Knířově pobýval Karel Havlíček Borovský. Po celé trase lze spatřit zajímavé rostliny a živočichy.
Kontakt: http://www.vysoke-myto.cz/

42.| ZA TRAGICKÝM OSUDEM RODU VRŠOVCŮ K POČÁTKŮM ČESKÉHO STÁTU u Vysokého Mýta

Vraclav byla roku 1108 svědkem vyvraždění mocného rodu Vršovců. V 18. století zde byly vybudovány lázně a postaven barokní kostel sv. Mikuláše. Dnes jsou zde expozice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Součástí komplexu je i stará poustevna. V kostele jsou umístěny unikátní barokní sochy z poutní cesty z Králík do Hedče.
Kontakt: http://www.muzeum-myto.cz/, http://www.vysoke-myto.cz/

43.| POJĎTE S NÁMI DO JOSEFOVA v Jaroměři

Vrcholné dílo evropského pevnostního stavitelství, kde bylo využito zcela jedinečných obranných a architektonických prvků. Dodnes je zčásti zachován i unikátní podkopový obranný systém. V podzemním labyrintu si vyzkoušíte roli obránců císařské pevnosti, seznámíte se se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Cestu podzemím si sami osvětlujete svítilnami.
Kontakt: http://www.pevnostjosefov.cz/

44.| PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU u Hradce Králové

Prusko-rakouská bitva u Hradce Králové 3. července 1866 patří k největším bitvám 19. století. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, pohřebišť i symbolických památníků. Historii událostí připomíná nově rozšířené Válečné muzeum s expozicí prusko-rakouské války. Areálem vedou naučné stezky Chlum a Svíb. Vystoupat je možné na rozhlednu. Lze objednat komentované prohlídky.
Kontakt: http://www.chlum1866.cz/

45.| DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ STACHELBERG u Trutnova

Prohlídka největší moderní pevnosti v Československu zahrnuje vojensko-historickou expozici vybavenou modely pěchotních zbraní, pevnostního zařízení, plány, fotodokumenty a modelem pevnosti po dostavbě. Přístupné je podzemí pevnosti se skladišti, kasárnami a chodbami a vyzbrojený objekt lehkého opevnění "řopík". Školní výlet je třeba domluvit předem. 
Kontakt: http://www.stachelberg.cz/

46.| NAUČNÁ STEZKA PO STOPÁCH VÁLKY 1866 – DEN BITVY U TRUTNOVA 27. 6. v Trutnově

Stezka je součástí dálkové cyklistické trasy, která vede z polského příhraničí (první informační panel se nachází v Kamienné Góře) přes Trutnov do Dvora Králové nad Labem a dále až na bojiště rozhodující bitvy celé prusko-rakouské války, na Chlum u Hradce Králové. Trutnovská část naučné stezky vede z Krakonošova náměstí přes vrch Šibeník s památníkem generála Gablenze až ke kapli sv. Jana Křtitele. Prohlídku vojenského muzea v Janské kapli s výkladem je třeba domluvit předem v TIC.
Kontakt: http://www.trutnov.cz/turisticke-informace/vojenske-pamatky, http://www.ictrutnov.cz/

47.| PRVNÍ VOJENSKOHISTORICKÉ MUZEUM M. FROSTA v Josefově

Muzejní expozice představuje historii rakousko-uherské armády 2. poloviny 19. století, zachycuje události 1. světové války 1914–1918, velkou pozornost věnuje československým legionářům, výstavbě hraničního opevnění v 30. letech 20. století a průběhu 2. světové války. Sbírky dále přibližují dějiny korejské a vietnamské války a války o Perský záliv.
Kontakt: http://www.muzeum.hradecko.com/

48.| MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH v Hradci Králové

Návštěva národní kulturní památky postavené podle návrhu českého architekta Jana Kotěry. Ve stálé expozici se mimo jiné nacházejí tři interaktivní modely podoby města. Každým rokem muzeum připravuje tematické interaktivní programy pro mateřské a základní školy, je možné objednat komentovanou prohlídku a po návštěvě výstav a expozic doplnit zajímavosti či prohlédnout doprovodné obrázky a texty v Dětském ateliéru.
Kontakt: http://www.muzeumhk.cz/

49.| STÁLÁ EXPOZICE VÁNOČNÍCH OZDOB V MĚSTSKÉM MUZEU ve Dvoře Králové nad Labem

Interaktivní expozice vánočních ozdob se věnuje výrobě foukaných vánočních ozdob. Jsou zde zastoupeny všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení, záponkování a balení do krabic. Druhá část expozice představuje jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem regionu vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 20. století do současnosti. K expozici je připravena soutěž. Soutěžit můžete i elektronicky! 
Kontakt: www.muzeumdk.cz

50.| MUZEUM PODKRKONOŠÍ v Trutnově

Muzeum sídlí na místě původního trutnovského hradu a nabízí rozmanité výstavy. Prohlídku lze spojit s vybraným interaktivním programem připraveným pro školní kolektivy, témata programů jsou každoročně obměňována.
Kontakt: http://www.muzeumtrutnov.cz/

 

51.| LETEM SVĚTEM REKLAMY V REGIONÁLNÍM MUZEU v Chrudimi

Muzeum nabízí řadu výukových programů jak k aktuálním expozicím a výstavám, tak k přiblížení muzejních povolání.
Za skřítkem do muzea – samostatná práce s pracovními listy, práce se sbírkovými předměty.
Co je to muzeum? – odhalování míst běžnému návštěvníkovi ukrytých, nahlédnutí do muzejního depozitáře, seznámení s prací kurátora sbírek.
Jak na to? – praktické ukázky konzervace jednotlivých materiálů.
Plakátování aneb Letem světem reklamy – stálá expozice Umělecký plakát, atmosféra přelomu minulého století, diskuze o formách reklamy, samostatná práce – výroba plakátu.
Kontakt: http://www.muzeumcr.cz/

52.| REGIONÁLNÍ MUZEUM ve Vysokém Mýtě

Expozice věnovaná historii firmy Sodomka, její součástí je nedávno kompletně renovovaný elegantní kabriolet Aero 50 Dynamik z roku 1940. Další výrobky slavné karosárny – landauer, bryčka, skútr, dětské šlapací autíčko či automobil Tatra 57B. Po dohodě je možné objednat výukový program.
Kontakt: http://www.muzeum-myto.cz/

53.| MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE v Poličce

Expozice Centra Bohuslava Martinů věnované historii města Poličky a významnému poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů. Hravými vzdělávacími programy vás provedou zkušení muzejní lektoři. Ke všem programům jsou připraveny pracovní listy. Připraveny jsou i speciální krátkodobé vzdělávací programy k aktuálně probíhajícím výstavám.
Kontakt: http://www.cbmpolicka.cz/

BONUS pro školy - pravidelná návštěva muzejních expozic v průběhu školního roku bude zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice. Učitelé mají vstup zdarma.

54.| MĚSTSKÉ MUZEUM v Novém Bydžově

Městské muzeum založené již v roce 1888 zaujímá nyní dvě poschodí secesní budovy spořitelny na Masarykově náměstí. Vedle historické muzejní expozice mohou návštěvníci poznat i bohatou galerii výtvarných děl 19. a 20. století. Ozdobou muzea jsou deskové obrazy ze 16. století, ukázky nábytku, cechovních památek, fajánse a dalších uměleckých předmětů a bohatá expozice venkovského národopisu.
Kontakt: http://www.novybydzov.cz/mestske-muzeum-novy-bydzov/os-1023

 

55.| REGIONÁLNÍ MUZEUM v Mělníku

Expozice muzea, umístěná v bývalém kapucínském klášteře, je zaměřená na přírodu kraje, vinařství, vinohradnictví. Nahlédnutí do středověkého města a života našich předků ve městě i na venkově. Součástí je i expozice historických kočárků, která představuje vývoj, kterými prošly kočárky, dětská vozítka a dětské hračky. K vidění jsou zde první stavebnice zn. Inventor (předchůdce Merkura), první autíčko, vláček a letadlo na klíček, ale i první elektrický vláček zn. Merkur.
Kontakt: http://www.muzeum-melnik.cz/

56.| MUZEUM BAROKNÍCH SOCH v Chrudimi

V rekonstruovaném bývalém klášterním kostele sv. Josefa je k vidění expozice barokního sochařství východních Čech, 30 kamenných a dřevěných plastik a interaktivní program. Součástí muzea je kinosál s digitální projekcí třídy DCI.
Kontakt: http://www.mubaso.cz/