Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Přírodovědci a ekologové, naučné stezky

21.| TROPICKÝ SVĚT V OBŘÍM AKVÁRIU v Hradci Králové

Největší sladkovodní akvárium s podvodním tunelem v Evropě nabízí svým návštěvníkům bezprostřední kontakt s tropickou přírodou Jižní a Střední Ameriky. Prohlídka vás zavede do deštného pralesa, přes tropickou lávku, kde uvidíte více než 40 druhů ryb a 150 druhů rostlin a největší podvodní tunel.
Kontakt: http://www.obriakvarium.cz/

22.| INFORMAČNÍ CENTRUM OBNOVITELNÉ ZDROJE A VODNÍ ELEKTRÁRNA HUČÁK v Hradci Králové

Dodnes funkční a využívaná technická památka skrývá historické stroje a modely – historický větrný mlýn, větrné čerpadlo, historické turbíny Francisovu a Peltonovu. Naučná interaktivní expozice představuje vlastnosti a využití nejen větrné, vodní, sluneční energie a energie biomasy, ale i méně známou geotermální energii. Laboratoř a malé učebna nabízejí techniku pro doplnění výkladu či pomůcky pro experimenty s obnovitelnými zdroji, včetně návodů. Nutno předem objednat.
Kontakt: www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/informacni-centrum.html

23.| HVĚZDÁRNA A DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM v Hradci Králové

Hvězdárna nabízí pro školy řadu výukových programů o Zemi a vesmíru. Počátkem roku 2015 je otevřeno nové digitální planetárium o celkové ploše přes 800 m2. Návštěvníci se tak budou moci pokochat prostorovou projekcí hvězdné oblohy či videofilmy z dalších vědních oborů lidského poznání. Kolem kruhového sálu jsou umístěny interaktivní expozice „Mikrosvět – makrosvět” a „Energie – její formy a přeměny”. Po exkurzi se nabízejí vycházky na Planetární nebo Galaktickou stezku.
Kontakt: www.astrohk.cz

24.| LESNÍ ŠKOLA V MĚSTSKÝCH LESÍCH Hradce Králové

V programech lesní pedagogiky jsou zahrnuty činnosti poznávací, hry, při kterých se děti seznamují s činností lesníků a samy si mohou vyzkoušet některé práce v lese. Nově je připravená také Pohádková stezka.
Kontakt: http://www.mestske-lesy.cz/

25.| NÁVŠTĚVA PŘEHRADY LES KRÁLOVSTVÍ u Dvora Králové nad Labem

Technická památka přehrada Les Království je jednou z nejkrásnějších přehrad v Čechách. Jako pohádka působí přehradní hráz, věže, dům hrázného, vodní plocha i okolní rozsáhlé lesní porosty. Od přehrady vede naučná stezka Lesem Království, je dlouhá 4 km a končí v Hájemství. Na sedmi zastaveních se seznámíte s lesnictvím, faunou i flórou. Možnost prohlídky hráze přehrady: rezervace na tel. č. 602 654 143
Kontakt: www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/naucne-stezky/Stranky/

26.| ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

ZOO Dvůr Králové je ideální místo pro mimoškolní vzdělávání v zajímavém a atraktivním prostředí. Poznejte zvířata zblízka prostřednictvím řady vzdělávacích programů (např. Kontaktní zvířata, při kterém si děti sáhnou na hroznýše, korálovku, agamu, vodní a suchozemskou želvu aj), projděte se mezi výběhy se Zoolektorem nebo si na webových stránkách stáhněte samostatné pracovní listy. V současné době zahrada nabízí také 24 ekologických programů. Všechny programy je možné rezervovat vyplněním jednoduchého formuláře. Otevřeno denně od 9 hodin.
Kontakt: www.zoodvurkralove.cz 
 
27.| EKOCENTRUM PALETA v Chrudimi

PALETA má bohatou nabídku programů zaměřených na tvoření výrobků z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny – s živými zvířaty, s textilními loutkami, s tkalcovským stavem ap.
Kontakt: http://www.paleta.cz/

28.| LESNÍ STEZKA PODHŮRA v Chrudimi

Naučná stezka skýtá příležitost k poučení o místní flóře a fauně prostřednictvím osmi informačních tabulí a k vyžití dětí na dřevěných prolézačkách. Příjemnou vycházku lze spojit s prohlídkou miniatury hradu zvanou Kočičí hrádek, nedalekého hřebčína a hipologického muzea ve Slatiňanech.
Kontakt: http://www.hippologickemuzeumslatinany.cz/

29.| NAUČNÁ STEZKA – LES CHLUM A OKOLÍ u Nového Bydžova

Na trase se nachází 10 stanovišť. Pozorný návštěvník si na naučné stezce jistě všimne mnoha zajímavostí z oblasti botaniky a někteří budou překvapeni i historií dané lokality.
Kontakt: http://www.karlovka.cz/

30.| ZÁCHRANNÁ STANICE A EKOCENTRUM v Jaroměři

Programy pro školy zahrnují prohlídku záchranné stanice s průvodcem, cestopisné přednášky, přírodovědné exkurze se zaměřením na botaniku a zoologii. Můžete se zde dozvědět také něco o environmentálních programech, ekologickém značení či materiálech, alternativních zdrojích energie, možnostech využití a recyklace odpadů.
Kontakt: http://www.jarojaromer.cz/

31.| ZOOPARK ZELČÍN u Mělníka

Na venkovském statku s malou zoologickou zahradou s exotickými i domácími zvířaty se děti dozví podrobnosti o chovu koní a zvířat. Odvážní mohou vyzkoušet jízdy na ponících a na koních a prohlédnout si stáje. V areálu statku je také dětské hrací centrum a útulná restaurace, kde každý týden pořádají akce nejen pro děti (opékání buřtíků). Od května je možné návštěvu spojit s plavbou z 5 km vzdáleného Mělníka (dle plavebního řádu). 
Kontakt: http://www.zelland.cz/

32.| PŘÍRODA NA DOTEK v Mělníku

Cílem programu je přiblížit dětem živou přírodu. Program je zaměřený na ptactvo jako obecně známou živočišnou třídu. Děti si prostřednictvím demonstrace odborného odchytu ptactva a kroužkování doplňují informace o významu vědecké a ochranářské práce. 
Kontakt: http://www.muzeum-melnik.cz/

33.| NAUČNÁ STEZKA u Poličky

Stezka představuje známá i méně známá místa v blízkém okolí Poličky, na přitažlivých a originálních 15 tabulích najdete zajímavé informace a úkoly, které se během trasy plní. Stezka vede od Tylova domu přes Liboháj, Šibeniční vrch – tajemné místo středověkých poprav, přehrad a meandrů Jánského potoka zpět do Poličky. Trasa je dlouhá celkem 10 km. Předtím, než vyrazíte na cestu, vyzvedněte si v informačním centru plánek stezky.
Kontakt: http://www.ic.policka.org/

34.| NAUČNÁ STEZKA Vysoké Mýto – Vinice

Naučná stezka Vysoké Mýto – Vinice – Vysoké Mýto vede výletním místem „Kujebáků” a na pěti zastaveních přiblíží návštěvníkům přírodu, historii a významné osobnosti, které zde žily nebo sem jezdily za svými zálibami.
Kontakt: http://www.vysoke-myto.cz/

35.| NAUČNÁ STEZKA VYSOKOMÝTSKÝMI SADY A PARKY

Stezka vede Havlíčkovými a Masarykovými sady, botanickou zahradou s arboretem, Jungmannovými sady a končí v parku u Koruny. Návštěvníci zde naleznou nejen místa k odpočinku, ale také poznají rozmanitost životního prostředí královského města Vysokého Mýta.
Kontakt: http://www.vysoke-myto.cz/