Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Brány královských věnných měst otevřené ...

 
Dvůr Králové nad Labem - Hradec Králové - Chrudim - Jaroměř - Mělník - Nový Bydžov - Polička - Trutnov - Vysoké Mýto
 
Přijměte srdečné pozvání do měst, která čeští králové již od 14. sto-
letí postupně věnovali svým ženám. Královská věnná města patří
k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která při svých
toulkách po české krajině rozhodně nemůžete vynechat.
 
 
Věnná města byla důležitým zdrojem příjmů a útočištěm českých královen. Ekonomický a politický vliv ztrácela po bitvě na Bílé hoře, jejich právní forma zanikla až v roce 1918, po vzniku samostatného československého státu.  

Co vám tato města nabízejí dnes? Především bohaté stopy slavné historie spojené s českými královnami. Soubory vynikajících stavebních památek, muzea, galerie, množství současných kulturních a společenských akcí, festivalů a slavností. V jejich okolí naleznete nepřeberné množství přírodní krásy, místa vhodná k relaxaci, k odpočinku a k zábavě. A jaká jsou královská věnná města? Od roku 2009 vystupují jako dobrovolný svazek obcí a měst, která se společně prezentují, pořádají řadu kulturně-společenských akcí.

KDYŽ SE ŘEKNE ...

… Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám jedna z nejkrásnějších evropských zoologických zahrad se safari a barokní hospital Kuks s alegorickými sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna.

… Hradec Králové, představíte si město pod Bílou věží, na soutoku Labe a Orlice a přívlastek „Salon republiky“, který město díky svým výjimečným stavbám a ojedinělému architektonickému konceptu získalo na začátku 20. století.

… Chrudim, uslyšíte zároveň „Athény východních Čech“, Muzeum loutkářských kultur a divadelní festival Loutkářská Chrudim, který má více než šedesátiletou tradici.

… Jaroměř, budete vědět, že je také městem zahrad a parků a vzpomenete si na legendární císařskou pevnost Josefov a její unikátní podzemní obranný systém.

… Mělník, město na soutoku Labe a Vltavy s tisíciletou vinařskou tradicí, s tajemným podzemím a místy, kde se natáčely oblíbené filmy o „Básnících“.

… Nový Bydžov, vzpomenete si na třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách a dosud respektovanou tradici studentských oslav – merend.

… Polička, vybavíte si rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, 1220 metrů gotického městského opevnění a tajuplný hrad Svojanov.

… Trutnov, představíte si malebné podhůří nejvyšších českých hor Krkonoš, řadu památek na prusko-rakouskou válku a pověst o drakovi, která se váže k založení města.

… Vysoké Mýto, ihned si domyslíte největší čtvercové náměstí v zemi, městské opevnění se třemi branami, odkazy na významnou automobilovou tradici a jedinou sochu Přemysla Otakara II. v Evropě.

Brožuru Brány královských věnných měst otevřené ... si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.