Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Polička

Město Polička je malebné historické město ležící ve výšce 555 metrů nad mořem v krajině Českomoravské vrchoviny. Polička je rodištěm slavného hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který se narodil ve věži místního kostela sv. Jakuba. Zveme vás do městečka, kde máte vše po ruce a vše nejkrásnější najdete pohromadě bez zbytečného trmácení, dojíždění či namáhavé chůze. Odpočinout si můžete v jedné z mnoha pěkných restaurací a hospůdek. A při návštěvě Poličky nezapomeňte ochutnat místní poličské pivo a výborné rohlíky!
Kontakt: http://www.policka.org/

ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU

Poličské hradby

Mohutné kamenné hradby zpevněné 19 baštami, které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města, patří mezi nejzachovalejší hradební opevnění ve střední Evropě. Velmi pěkná je procházka kolem hradeb v parku nebo procházka přímo po ochozu s výkladem průvodce.

Historické jádro – Palackého náměstí

Poličská radnice patří mezi tři nejvýznamnější barokní radnice v zemi. V budově radnice, kde je umístěna galerijní expozice, si mohou návštěvníci kromě obrazů a soch, prohlédnout i barokní kapli sv. Františka Xaverského, jež prostupuje dvěma patry a dodnes je v úplnosti dochována její původní výzdoba.
Morový sloup Neposkvrněného Početí Panny Marie je vysoký 22 metrů. Sochy vytesal Jiří Pacák. Tento významný sochař je zároveň autorem sousoší na poličských kašnách – sv. Michaela a sv. Jiří.

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Nachází se v historické budově někdejší měšťanské školy, kterou navštěvoval Bohuslav Martinů již jako chlapec a po první světové válce zde vyučoval hře na housle.
Kontakt: http://www.cbmpolicka.cz/

Centrum Bohuslava Martinů nabízí tyto expozice:

Historie města Poličky a okolí
Návštěvníci si mohou vyzkoušet celou řadu činností a prověřit si své vědomosti. Vyzkoušet si můžete roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

Sklářství na Horácku
Expozice zavede návštěvníka do světa křehké krásy horáckého skla. Polička leží v oblasti se staletou tradicí sklářské produkce a poličskému muzeu se podařilo postupně shromáždit jednu z nejrozsáhlejších sbírek tohoto skla u nás. Kromě samotných exponátů je k vidění též sklářské nářadí a suroviny potřebné pro výrobu skla. 
 
Třída Bohuslava Martinů
Školní třída z konce 19. století, kdy do školy začal docházet sám skladatel. Třída je vybavená dobovým nábytkem, atmosféru tehdejších časů umocňuje i stylová výmalba.

Barevný svět Bohuslava Martinů
Originální expozice v elipsovitém sále poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím atraktivního obrazového materiálu, originálních osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé.
 
Hrad Svojanov

Hrad Svojanov leží v krásné krajině hlubokých lesů a je dnes jediným hradem u nás, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete tyto expozice: Život na hradě v 2. polovině 19. století, Gotické podzemí, Dům zbrojnošů. Každá prohlídka interiérů hradu je vedena průvodci oděnými v dobových kostýmech. Od roku 1910 je hrad vlastnictvím města Poličky. V letním období v areálu probíhá bohatý kulturní program. Odpočinout si můžete v zahradě hradu, která je jedinou obnovenou gotickou zahradou ve střední Evropě.
Kontakt: http://www.svojanov.cz/