Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Nový Bydžov

Východočeské město je díky svému pravidelnému půdorysu (tzv. bydžovský čtverec) považováno za unikátní ukázku středověkého urbanismu. Ve městě se nachází třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách. Ve 40. letech 18. století zde byla založena tradice tzv. merend, studentských oslav na konci léta, kterých se zúčastňovaly významné osobnosti tehdejšího kulturního života.

 

Starý židovský hřbitov

Hřbitov byl založen roku 1520 a svým stářím se řadí po pražském a kolínském na třetí místo v Čechách.

Byl vybudován v jižní části za hradbami města. Od svého založení až do roku 1885 zde byli pohřbíváni nejen členové místní početné komunity, ale i Židé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na ploše přes půl hektaru napočítáme přes 1480 náhrobků.

Nejstarší dochovaný náhrobek z tmavého jemnozrnného pískovce s vrývaným hebrejským nápisem pochází v převodu na křesťanský letopočet z roku 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky ze druhé poloviny 17. století a z 18. století. Plasticky vystupující hebrejské nápisy doplňují různé ozdoby s architektonickými prvky a typické symboly (žehnající ruce – kněžský rod Kohenů, konvice – kmen Levi apod.). Zvlášť výjimečný je mohutný náhrobek z počátku 17. století s ratolestí a lidskou tváří v kartuši.

Mezi několika mramorovými náhrobky vyniká náhrobek Enocha Wolfa s reliéfem vlka. Od konce 18. století už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v hebrejštině a němčině) s vrývaným písmem. Objeví se tu i náhrobky s výraznými novogotickými prvky a různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Na hřbitově upoutají pozornost i honosné tumby se dvěma stélami.


Přístupnost hřbitova

Klíč ke starému židovskému hřbitovu je k zapůjčení v Městském muzeu v Novém Bydžově během běžné otevírací doby muzea od úterý do soboty celoročně.

 

Procházka Novým Bydžovem

Historické centrum Nového Bydžova můžete objevovat na dvou turistických trasách. Modrá vás dovede na jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách, s červenou se dostanete až k baroknímu kostelu sv. Jakuba Většího na Metličanech. Projdete kolem gotického kostela sv. Vavřince, barokního kostela sv. Trojice, mariánského sloupu a novogotické radnice na historickém Masarykově náměstí.
Kontakt: http://www.novybydzov.cz/

 

KULTURNÍ AKCE

Jiráskovo divadlo

Filmová a divadelní představení (dle programu).
Kontakt: http://www.jiraskovodivadlo.cz/

Fišerův Bydžov

Festival dechových orchestrů, pravidelně se opakující první víkend v září. Dvoudenní přehlídka nejen regionálních amatérských souborů, nýbrž i nejlepších dechových orchestrů z Čech a Moravy (1. den – slavnostní koncert velkého dechového orchestru v Jiráskově divadle a 2. den – venkovní areál v Parku U sv. Trojice – 4 až 5 kapel).

 

SPORT A RELAX

SPORTRING – minigolf a odpočinkové posezení