Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Jaroměř

Název východočeského města je odvozen od přemyslovského knížete Jaromíra. Jaroměř leží na soutoku tří řek - Labe, Úpy a Metuje - a říká se o ní, že je městem zahrad a parků.

ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU

Procházka městem

Historickému náměstí s podloubím dominuje Mariánský sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna z let 1723–1727. Nejvýznamnější památkou Jaroměře a zároveň jednou ze šesti nejvýznamnějších gotických památek na našem území je chrám sv. Mikuláše. K předním památkám moderní české architektury patří Wenkeův dům postavený v r. 1911 podle návrhu J. Gočára. Je zde sídlo městského muzea a galerie.

Pevnost Josefov

Pevnost byla postavena v letech 1780–90 podle projektu inženýra D. de Querlonde. Empírové vojenské a civilní budovy jsou obklopeny mohutným systémem hradeb a obranných příkopů. Největším turistickým magnetem je podzemní obranný systém pevnosti. Prohlídková trasa je dlouhá 1 km a seznamuje návštěvníky se způsoby podzemního boje o pevnost, s nebezpečnou prací minérů a technickou vyspělostí tehdejších vojenských inženýrů. Romantiku a tajuplnost podzemní prohlídky umocňuje osvětlení ručními lampami se svíčkami. 

V rámci all inclusive vstupenky můžete mimo Bastionu I a podzemí (podzemní chodby, sochy M.B. Brauna a jeho následovníků a obytné kasematy) dále navštívit  První vojenskohistorické muzeum M. Frosta (exponáty k válečným událostem z celého světa), Muzeum W. Matušky (sbírka desítek předmětů, které Matušku připomínají), Bastion IX (výstava „Josefov za světové války“ a sbírka traktorů a výstava kanonů a dělostřelecké munice), Traxlerova sýpka (sbírka situačních plánů bastionových pevností v Čechách a expozice „Zdravotnická služba armád za světových válek“),  Ravelin XIV (artefakty vztahující se k historii pevnosti a dělostřelecké kasematy s replikami kanónů) a Muzeum v Zásobovacím úřadě (expozice představuje vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova). Kontakt: http://www.pevnostjosefov.cz/

Muzeum magie

Muzeum magie je jediné muzeum svého druhu v Evropě, které mapuje historii od vzniku čarování, magie a kouzel, kočovných kouzelných divadel s doklady, plakáty a rekvizitami.
Kontakt: www.magickaloze.org/?nx=muzeum

Železniční muzeum

Sídlí v někdejší výtopně ČD vybavené historickými stroji, vagóny, železničními doplňky a reáliemi.
Kontakt: http://www.spolecnost-zeleznicni.cz/

KULTURNÍ AKCE

červen | Setkání v trávě | Tradiční „loučení se sezónou“ v prostorách Masarykových sadů v Jaroměři s pestrým kulturním programem a bohatým občerstvením.
Kontakt: http://www.divadlojaromer.cz/

červenec | Josefovská slavnost & Boj o pevnost | Každoročně v polovině července se koná oblíbená akce Josefovská slavnost, která nabízí kulturní program pro všechny generace. Součástí akce je také Boj o pevnost – rekonstrukce bitvy v podání historických vojenských jednotek z Čech i ze zahraničí.
Kontakt: http://www.pevnostjosefov.cz/, http://www.josefov.cz/

TURISTIKA

Značené turistické trasy vedoucí z Jaroměře

Modrá – Přes Chvalkovice údolím potoků do Hořiček, 14 km.
Červená – Údolím Labe do Kuksu, 9 km.
Žlutá – Do lázní Velichovek, 9,5 km.
Červená – Kolem Labe do Hradce Králové, 18 km.

CYKLOTURISTIKA

Labská stezka – od června 2013 je otevřen dosud nejdelší souvislý úsek této dálkové cyklotrasy. Na kole je možné po ní dojet z Hradce Králové přes Jaroměř do barokního areálu Kuks.

SPORT A WELLNESS

Osvěžení v letních měsících nabízí plavecký areál. Bowling si můžete zahrát v Bowling centru Jaroměř.
Kontakt: http://www.bazenjaromer.wz.cz/ a http://www.bowling-jaromer.cz/