Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Chrudim

Pro svou bohatou kulturní a dodnes žijící tradici je Chrudim známá rovněž jako „Athény východních Čech”. Dvacetitisícové město již zdálky láká návštěvníky svým typickým panoramatem, kterému dominuje chrám Nanebevzetí Panny Marie. Městem protéká řeka Chrudimka, jejíž okolí vybízí k osvěžujícím procházkám.
 
ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU

Městská turistická trasa je tvořena dvěma vycházkovými okruhy městem v celkové délce cca 11 km. V infocentru je možné vyzvednout mapku s popisem trasy. Po absolvování trasy a získání tří razítek na kontrolních stanovištích obdržíte v informačním centru drobné ceny.

Modrá osa je prohlídková trasa kolem chrudimského vodního náhona. Najdete na ní 9 zastavení s informačními tabulemi. Na těch se dozvíte zajímavosti o daném úseku náhona, ale i o jeho okolí. Procházka začíná u budovy Regionálního muzea a končí u zimního stadionu.

 

Milovníci výtvarného umění si přijdou na své v Regionálním muzeu v Chrudimi, kde byla v závěru roku 2012 otevřena stálá expozice obrazů světoznámého malíře Alfonse Muchy. Muzeum také nabízí výstavu Mozaika z dějin regionu, kde se návštěvníci mohou seznámit s významnými historickými událostmi našeho města, ale i regionu Chrudimsko.
Kontakt: http://www.muzeumcr.cz/

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dominantou města je rozlehlá trojlodní bazilika vybudovaná z místní opuky a škrovádského pískovce. Pochází pravděpodobně ze 14. století. Svoji novogotickou podobu kostel získal po přestavbě v letech 1857–1879 pod vedením Františka Schmoranze st. Nad oltářem je umístěn zázračný obraz sv. Salvátora, ke kterému se váže legenda o jeho léčitelských schopnostech zejména při odvracení morové nákazy. Díky tomu k němu v minulosti často směřovala různá procesí ze všech koutů Čech i z Moravy.

 

Mydlářovský dům

Původně dvoukřídlý gotický dům. V letech 1573–77 přestavěn chrudimským měšťanem Matějem Mydlářem (mydlář a svíčník) na renesanční objekt s arkádovým průčelím s alegorickými reliéfy. Dům zaujme svojí věží – hvězdárnou – kde podle pověsti trávil čas majitel domu astronomickým pozorováním a studiem hvězd poté, co byl potrestán podkomořským úřadem za opoziční postoj proti tehdejší městské správě. Od roku 1973 v něm sídlí Muzeum loutkářských kultur. Muzeum nedávno prošlo rekonstrukcí, čeká vás tu příjemné moderní prostředí s kavárničkou.
Kontakt: http://www.puppets.cz/

Muzeum barokních soch

Je situováno v kostele sv. Josefa, který byl součástí kapucínského kláštera. Řeholníci opustili klášter po roce 1948. Nyní je tu umístěna expozice barokních soch pocházejících z různých lokalit východních Čech. Exponáty muzea, tvořené kamennými sochami a dřevěnými plastikami špičkové kvality, reprezentativně zastupuji fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Najdete v něm díla např. J. P. Čechpauera, I. Rohrbacha, B. Matyáše, M. Brokofa aj. Doprovodný audiovizuální program osloví nejen odbornou veřejnost, ale i zájemce o českou historii a výtvarnou kulturu.
Kontakt: http://www.mubaso.cz/

SPORT A REKREACE

Rekreační lesy Podhůra se rozkládají asi 3 km jižně od města Chrudimi na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V lesích najdou všichni návštěvníci ideální podmínky pro aktivní trávení volného času. Kromě bohaté sítě cyklotras, naučných stezek a hipostezek, zde na vás čeká rozhledna Bára a přes léto také kiosek s občerstvením. Za dobré viditelnosti z Báry uvidíte Krkonoše či Orlické hory, dokonce i Ještěd.
Kontakt: http://www.lesychrudim.cz/

 

Plavání, bruslení

Krytý plavecký bazén a Zimní stadion.
Kontakt: http://www.sportovistechrudim.cz/