Brány královských věnných měst otevřené...

Facebook

Královny


ELIŠKA/ALŽBĚTA REJČKA
polsky Ryksa Elżbieta
* 1288, Poznaň | † 1335, Staré Brno
Věnná města:
Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Polička, Vysoké Mýto
Dvojnásobná česká královna i vdova, druhá manželka Václava II. a po jeho smrti i druhá manželka Rudolfa I. Habsburského.
Děti: jedno, dcera Anna
Zajímavost: Dala vybudovat chrám svatého Ducha v Hradci Králové a cisterciácký ženský klášter v Brně, byla první královnou, které bylo připsáno věnem pět českých měst, získala přídomek „Hradecká královna“.


ELIŠKA POMOŘANSKÁ
též Alžběta
* 1346 nebo 1347 | † 1393, Hradec Králové
Česká královna a římská císařovna, čtvrtá manželka Karla IV. Lucemburského.
Děti: šest
Zajímavost: Byla velice silná, lámala podkovy a ohýbala železné tyče. 1. listopadu 1368 byla korunována samotným papežem na císařovnu.

 


ŽOFIE BAVORSKÁ
* 1376, Mnichov | † 26. 9. 1426, Bratislava
Věnná města:
Dvůr Králové nad Labem, Mělník, Trutnov
Římská a česká královna, druhá manželka Václava IV.
Děti: bezdětné manželství
Zajímavost: Měla zálibu ve stavitelství, nechala dostavět arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi a trojlodí chrámu sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Předpověděla možnost vzniku husitského hnutí.


BARBORA CELSKÁ
též Cellská, Cejská
* 1390 nebo 1395, Celje (Slovinsko) | † 1451, Mělník
Česká a uherská královna a římská císařovna, druhá manželka Zikmunda I. Lucemburského.
Děti: jedno
Zajímavost: U příležitosti jejího sňatku byl založen Řád zlatého draka (Řád boje proti nevěřícím, zejména Turkům).


JOHANA Z ROŽMITÁLU
* 1430, Rožmitál | † 12. 11. 1475, Mělník
Česká královna, druhá manželka Jiřího z Poděbrad.
Děti: pět vlastních a šest z předchozího Jiřího manželství
Zajímavost: Stejně jako její manžel pocházela Johana ze stavu domácí šlechty, jako jediná česká královna. V květnu roku 1473 zahájila zemský sněm v Benešově – projev trval tři hodiny a je považován za jeden z nejlepších státnických projevů té doby.


MARIE HABSBURSKÁ
* 1505, Brusel | † 1558, Cigales (Španělsko)
Česká a uherská královna, manželka Ludvíka Jagellonského.
Děti: bezdětné manželství
Zajímavost: Jako tříletou ji zasnoubili s dosud nenarozeným dítětem Vladislava Jagellonského. Již jako vdova vykonávala úřad místodržící v Nizozemsku.


ANNA JAGELLONSKÁ 
* 1503, Budín | † 1547, Praha
Česká, uherská a římská královna, manželka Ferdinanda I. Habsburského.
Děti: 15
Zajímavost: Byla dvakrát provdána per procurationem (v zastoupení), poprvé nebylo známo ani jméno jejího nastávajícího. Jejich láskyplný a věrný vztah s Ferdinandem je mezi ostatními královskými páry považován za šťastnou výjimku. Od jejího pohřbu se začala v Čechách na znamení smutku užívat černá barva.


MARIE ŠPANĚLSKÁ  
* 1528, Madrid | 1603, Villa Monte (Španělsko)
Česká, uherská, chorvatská a slavonská královna, manželka Maxmiliána II. Habsburského.
Děti: 16
Zajímavost: Důsledkem neuvěřitelných rodinných svatebních propletenců se stala tchyní vlastního bratra a tetou vlastních vnoučat. Po návratu z Čech do Španělska prohlásila, že je ráda, že může konečně žít v zemi bez kacířů.


ANNA TYROLSKÁ 
* 1585, Innsbruck | † 1618, Vídeň
Česká a uherská královna a římsko-německá císařovna, manželka Matyáše II. Habsburského.
Děti: bezdětné manželství
Zajímavost: Matyáš se nejprve ucházel o ruku Anniny matky, své tety Anny Kateřiny, ta o sňatek nejevila zájem, a tak si vzal svoji o 28 let mladší sestřenici. V roce 1633 byly její i Matyášovy ostatky přeneseny do nové habsburské hrobky v kapucínském klášteře ve Vídni.


ELEONORA GONZAGOVÁ MANTOVSKÁ, TÉŽ TOSKÁNSKÁ  
* 1630, Mantova | † 1686, Vídeň
Česká, uherská, německá a chorvatská královna a římská císařovna, manželka Ferdinanda II. Habsburského (zvaného Krvavý).
Děti: vlastní žádné, láskyplně vychovávala Ferdinandovy děti z předchozího manželství
Zajímavost: Podporovala kulturní rozvoj královského dvora, založila vídeňský klášter karmelitánek a zvláštní hrobku u vídeňských augustiniánů, do které byla pohřbívána srdce Habsburků.


ELEONORA MAGDALENA FALCKO-NEUBURSKÁ  
* 1655, Düsseldort | † 1720, Vídeň
Česká, uherská, římskoněmecká, chorvatská a slavonská královna a římská císařovna, třetí manželka Leopolda I. Habsburského (nazývaného Pyskatý císař).
Děti: 10
Zajímavost: Od dětství byla připravována na vstup do kláštera. Pečovala o chudé a nemocné. Nesdílela Leopoldovu lásku k hudbě, do královské opery si nechávala přinášet vyšívání, zato s ním ráda vyjížděla na hony na černou zvěř.


KRISTÝNA (CHRISTINA) BRUNŠVICKÁ   
* 1691, Wolfenbüttel | † 1750, Vídeň
Česká, uherská, římskoněmecká, sicilská, sardinská, neapolská, chorvatská a slavonská královna a římská císařovna, manželka Karla VI. Habsburského.
Děti: čtyři (jediný syn Leopold zemřel několik měsíců po svém narození)
Zajímavost: Pro její plavé vlasy a fialkové oči ji poddaní dali přezdívku „Bledá Liz“. Byla vychovávána v protestantské víře, kvůli sňatku musela konvertovat. Touha po následníkovi trůnu se naplnila až s dcerou Marií Terezií.


MARIE TEREZIE
celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna
* 1717, Vídeň | † 1780, Vídeň
Česká a uherská královna, z boží vůle římská císařovna (nemohla být korunována), manželka Františka Štěpána Lotrinského.
Děti: 16 (dospělosti se dožili „jen“ 4 synové a 6 dcer)
Zajímavost: Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Od dětství veřejně zpívala a tančila. Milovala divadlo, maškarní bály a hazardní hry. Osobně vyšívala šatičky pro Pražské jezulátko. Byla ale také velmi pracovitá, vstávala brzy a porady se svými ministry svolávala 4 x týdně. Svého muže nazývala Myška nebo můj drahý staroušku, po jeho smrti nosila jen černý šat a nechávala se spouštět k jeho rakvi. Je známá pro své reformy školství, armády, hospodářství, poštovnictví, státní správy atd. a sňatkovou politikou. Za její vlády došlo k tzv. Válkám o habsburské  dědictví.


MARIE LUISA (LUDOVIKA) ŠPANĚLSKÁ 
* 1745, Neapol | † 1792, Vídeň
Česká, uherská a chorvatská královna a římská císařovna, manželka Petra Leopolda II. Habsburského.
Děti: 16
Zajímavost: Hudbě ji vyučoval dvorní skladatel a kapelník Leopold Koželuh, odpůrce Mozarta. Krátce po svatbě manželé odjíždějí do Toskánka na dalších 25 let zde vládnou. Po smrti císaře Josefa II., v roce 1790 se jeho bratr Leopold stává císařem, s Marií Luisou se stěhují do Vídně, kde krátce po sobě umírají již v roce 1792.


MARIE TEREZIE NEAPOLSKÁ
* 1772, Neapol | † 1807, Hofburg
Česká, uherská a chorvatská královna a římskoněmecká a rakouská císařovna, druhá manželka Františka I./II. Habsburského.
Děti: 12
Zajímavost: Úspěšně zpívala na dvorních koncertech. Užívala společenského života, pořádala večírky a divadelní představení, kde sama vystupovala. Oba manželé byli nejbližší příbuzní. Z jejich 12 dětí se dospělosti dožilo jen sedm, byly navíc vývojově zaostalé a ani neoplývaly přílišnou inteligencí.


MARIE LUDOVIKA BEATRIX Z MODENY
* 1787, Monza | † 1816, Vídeň
Česká, uherská a chorvatská královna a rakouská císařovna, manželka Františka I./II. Habsburského.
Děti: bezdětné manželství, věnovala se Františkovým dětem z předchozího manželství
Zajímavost: Svatba se konala již půl roku po smrti druhé Františkovy ženy. Marie Ludovika byla velmi vzdělaná žena, ale trpěla tuberkulózou, což ji neumožňovalo
zapojit se do společenského života. Johann Wolfgang Goethe jí věnoval několik
svých básní.


MARIE ANNA KAROLÍNA SARDINSKÁ
* 1803, Řím | † 1884, Praha
Česká, uherská a chorvatská královna a rakouská císařovna, manželka Ferdinanda I. Dobrotivého.
Děti: bezdětné manželství
Zajímavost: Více než Ferdinandovou ženou byla jeho ošetřovatelkou (trpěl epileptickými záchvaty, rachitidou). Byla poslední českou královnou, na jejíž hlavu byla vložena svatováclavská koruna.Texty a obrazový materiál jsou použity z publikace
KRSKOVÁ Dagmar / Královny a jejich věnná města /
1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: Město Dvůr Králové nad Labem, 2001. 216 s.